Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Dairə Seçki Komissiyaları

Soyadı, adı, atasının adı Vəzifəsi Telefon nömrələri
33 saylı Xətai birinci Dairə seçki komissiyası 
Qaçaq Nəbi küçəsi 10a
Bayramov Əlibaba Arif oğlu Sədr 570-94-18; 370-56-39
34 saylı Xətai ikinci Dairə seçki komissiyası 
Gəncə prospekti 16a
Mehdiyev Rafael Vəli oğlu Sədr 379-49-91; 379-18-80
35 saylı Xətai üçüncü Dairə seçki komissiyası 
General Şıxlinski küçəsi 49a
Qaratov Qarat Şahnəzər oğlu Sədr 579-70-34; 579-94-01
36 saylı Xətai dördüncü Dairə seçki komissiyası
 İzzət Orucova küçəsi 3a
 Süleymanov Tahir Qara oğlu Sədr 496-74-05; 496-74-06

 

Keçidlər