Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

2023-Cİ İLİN YANVAR-MART AYLARINDA

XƏTAİ RAYONUNUN İQTİSADİ VƏ SOSİAL İNKİŞAFININ MAKROİQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

2023-cü ilin yanvar-mart  ayları ərzində rayonun iqtisadi və sosial sahələrində baş vermiş dəyişiklikləri əks etdirən makroiqtisadi göstəricilər məhsul istehsalı və xidmət sahələrinin dinamik inkişafını və onlara mütənasib olaraq sosial məsələlərin uğurla həll edildiyini göstərir.

         

     

Sənaye

2023-cü ilin yanvar-mart aylarında 177363,8  min manatlıq və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə   11,8 faiz  çox  sənaye məhsulu istehsal edilmiş və  xidmətlər  göstərilmişdir.

 İstehsal edilmiş sənaye məhsulunun 992253,5 min manatı istehlakçılara göndərilmiş, ondan  165975,6   min manatı öz istehsalı olan mallar olmuşdur.

Əvvəlki dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrinin anbarlarında 01 aprel 2023-cü il vəziyyətinə 25814,5 min manatlıq hazır məhsul ehtiyatı  olmuşdur.

    Tikinti

 

2023-cü ilin yanvar-mart aylarında bütün maliyyə mənbələri hesabına 10464,5 min manat həcmində əsas fondlar istifadəyə verilmişdir.

2023-cü ilin yanvar-mart aylarında Xətai rayonunda iqtisadi və sosial sahələrin inkişafı üçün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 110371,3 min manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 27,5 faiz az vəsait yönəldilmişdir. 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında 103111,1 min manatlıq tikinti-quraşdırma işləri yerinə yetirilmişdir.

2023-cü ilin yanvar-mart aylarında tikinti təşkilatlarının öz gücləri ilə yerinə yetirdikləri podrat işlərin həcmi 313317,1 min manat olmuş, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 67,4 faiz çox olmuşdur.

Podratçı təşkilatların gördükləri yeni tikinti, yenidənqurma, genişləndirmə, texniki vasitələrin yenidən təchiz edilməsi işləri 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında 262155,0 min manat, əsaslı təmir 44981,4 min manat, cari təmir 3410,9 min manat, sair tikinti  işləri isə 2769,8 min manat təşkil etmişdir. 

İstehlak bazarı

 

2023-cü ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə 846032,1 min manatlıq əmtəə satılmışdır, bu da  əvvəlki ilin eyni səviyyəsindən 8,0 faiz çoxdur. Satılmış əmtəələrin 31,2 faizi hüquqi şəxslərin, 4,0 faizi rayonda fəaliyyət göstərən avtomobil hissələri bazarının, 64,8 faizi isə  hüquqi şəxs yaratmadan ticarət fəaliyyəti göstərən fərdi sahibkarların  payına düşmüşdür.

 

Rabitə

 

2023-cü ilin yanvar-mart aylarında rabitə müəssisələri tərəfindən 21668,8  min manat həcmində xidmət göstərilmiş, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 38,4 faiz artmışdır.

 

                                                                   Nəqliyyat

 

2023-cü ilin yanvar-mart aylarında nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 297412,7 manat həcmində xidmət göstərilmiş, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11,0 faiz artmışdır.

 

İaşə dövriyyəsi  

 

2023-cü ilin yanvar-mart aylarında iaşə müəssisələrinin ümumi dövriyyəsi 22438,2 min manat olmuşdur. Həcmin 53,0 faizi hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin fəaliyyəti sayəsində əldə olunmuş və onlar tərəfindən əhaliyə 11888,5 min manatlıq iaşə xidmətləri göstərilmişdir.

Hüquqi  şəxslərin fəaliyyəti sayəsində əhaliyə 10549,7 min manatlıq iaşə xidmətləri göstərilmişdir.

 

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

 

Ödənişli xidmətlərin həcmi 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında 67723,8 min manat təşkil etmiş, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 89,5 faiz təşkil etmişdir.

Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 57967,9 min manatlıq xidmət göstərilmişdir ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 85,6 faizini təşkil etmişdir.

 

İşçilərin sayı və əməkhaqqı

 

2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında Xətai rayonu üzrə muzdlu işçilərin sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,2 faiz artaraq 76592  nəfər olmuşdur.

2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqının səviyyəsi 6,6 faiz artaraq 1114,1  manat olmuşdur.

                                                                

Yeni iş yerləri

 

  “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial, iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” qəbul edildikdən ötən dövr ərzində bölgələrin tarazlı inkişafına və iqtisadi potensialının səmərəli istifadəsinə yönəlmiş tədbirlərin icra olunması davam etdirilmiş, regionların müxtəlif makroiqtisadi göstəricilər üzrə xüsusi çəkisi artmış, bölgələrdə sahibkarların və iş adamlarının fəaliyyəti üçün əlverişli mühit formalaşdırılaraq yeni istehsal və emal müəssisələri yaradılmış, ənənəvi məşğulluq sahələri bərpa olunaraq yeni iş yerləri açılmışdır.

  Xətai rayonunda 2023-cü ilin yanvar-mart aylarında 1570 yeni iş yeri   açılmışdır.

 

 

SƏNAYE MÜƏSSISƏLƏRI VƏ SƏHMDAR CƏMIYYƏTLƏR

«Heydər Əliyev adına» neft emalı zavodu

O.Vəliyev 1

Məmmədov Bəxtiyar İbrahim oğlu

Direktor

521-00-00

İbrahimov Rasim  Hüseyn oğlu

1-ci müavin, baş mühəndis

521-00-00

“Neft kəmərləri” İdarəsi

Xocalı pr. 28

Əmirov Vasif

Rəşadət oğlu

Rəis

512-09-01

Məmmədov Abdulla Qara oğlu

Baş mühəndis

521-90-02

Qəribov Samir

Müsrət oğlu

İstehsalat üzrə rəis müavini

521-90-03

Həsənov Fuad

Əlixan oğlu

Tikinti və təmir üzrə rəis müavini

521-49-00

Əzizov Ruslan

İntiqam oğlu

Rəis müavini

521-09-08

Əliyev Mamed

Qurban oğlu

Sosial məsələlər üzrə rəis müavini

521-09-09

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC Xəzərdənizneftdonanma

Əbilov küç. 25

Qurbanov Taqət Allahqulu oğlu

Rəis

371-21-47

Fərhadov Məqsəd

Aris oğlu

1-ci Müavin

379-26-40

İsgəndərov Mahir Novruz oğlu

Baş mühəndis-rəis müavini

471-98-47

Z.Tağıyev adına Toxucu TikişSənaye Kombinatı ASC

E.Əliyev küç. 1

Tagıyev Rafiq

Sədr

447-21-29

“Bakı Avtomobil Sənaye” Səhmdar Cəmiyyəti”

Zığ yolu 4

Əliyev Sadıx

Səfər oğlu

Sədr

473-08-22

Mustafayev Nizami Cəlil oğlu

Müavin

473-11-81

“Radioquraşdırma” zavodu

R.Quliyev küç.4

Məmmədov Rzabəy Vahid oğlu

Direktor

471-06-36 447-49-89

Məmmədov Sübhan Bahatur oğlu

Müavin

447-39-49

ARDNŞ-in Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi

S.Orucov küç.28

Vəliyev Adil

Məmməd oğlu

Rəis

521-04-51

Quliyev Nuru

Həsən oğlu

Müavin

490-11-58 521-04-53

“Azneft” İB-nin Maddi-texniki təchizat İdarəsi

Əbilov küç. 27

Babayev Rəis

Tağı oğlu

Rəis

373-77-87 371-04-14

Əsgərov Tağı

Fərhad oğlu

Müavin

571-30-58 371-31-00

MEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutu

Xocalı pr. 30

Abbasov Vаqif Məhərrəm oğlu

Direktor

490-24-76

Muradov Nizami İbrahim oğlu

İcraçı direktor

490-26-65

MEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun Təcrübə-Sənaye Zavodu

Əhmədli yolu 622 ev 9

Abbasov Vаsif

Bilal oğlu

Direktor

376-02-11

Rüstəmov Səxavət

İcraçı direktor

376-13-11

“AZENCO” ASC

D.Səfərov küç.9

Əliyev Vüqar Tofiqoviç

Sədr

424-75-66

Əhmədov Etibar Rəhim oğlu

Müavin

424-46-54

Hacıyev Pərviz

Firuhət oğlu

Müavin

424-49-08

“Bakı İstilik Elektrik mərkəzi" MMC

8 Noyabr pr. 84

İsmayılov Asəf Allahverdi oğlu

Direktor

424-70-01

Abışov Nazim Hüseynxan oğlu

Baş mühəndis

424-70-05

Protez bərpa Mərkəzi

S.Ə.Şirvani küç. 159

Məcidov Asif

Durmuş oğlu

Direktor

376-80-11 470-37-67

İsmayılov Vüsal

Bulud oğlu

Müavin

375-65-94

Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsi

X.Məmmədov küçəsi 3

Mahmudov Nazim Üzeyir oğlu

Rəis

371-39-01

Muradov Ceyhun Nizami oğlu  

Müavin

371-54-10

Geoloji planalma ekspedisiyası

Kənd Əhmədli 3-cü Qəsəbə küçəsi 1

Salmanov Elçin

Zahid oğlu

Rəis

376-02-44

Hüseynov Rasim Fərman oğlu

Müavin

376-02-44

 

Keçidlər